|  >

Zobrazenie dvoch stĺpcov v knižnom móde Automatické zobrazenie (menšie zmenšenie) Automatické zobrazenie (väčšie zmenšenie) Zobrazenie jednej strany Panel pre zmenu zobrazenia v hlavnom okne modulu Writer Pracovné okno Lupa Slovníky Správca môže priamo odinštalovať iba tie rozšírenia, ktoré sám nainštaloval
Zobrazenie jednej strany

Zobrazenie jednej strany