|  >

Poznámka v texte vo verzii OpenOffice.org 2.4.1 Zobrazenie dvoch stĺpcov bez knižného módu Zobrazenie dvoch stĺpcov v knižnom móde Automatické zobrazenie (menšie zmenšenie) Automatické zobrazenie (väčšie zmenšenie) Zobrazenie jednej strany Panel pre zmenu zobrazenia v hlavnom okne modulu Writer Pracovné okno Lupa
Automatické zobrazenie (menšie zmenšenie)

Automatické zobrazenie (menšie zmenšenie)