|  >

Vkladanie tabuľky v prostredí modulu Impress Potvrdzovanie zmien po ukončení práce iného používateľa Nesprávne prenesená zmena funkcie Zmena bunky prevedená iným používateľom Zrušenie zdieľania zošitu Calc Informácia o tom, že otvárame zdieľaný zošit Povolenie zdieľania zošitu modulu Calc Regresné funkcie a rozdielové hodnoty v grafe
Zmena bunky prevedená iným používateľom

Zmena bunky prevedená iným používateľom