|  >

Orezanie obrázku v prezentácii Vkladanie tabuľky v prostredí modulu Impress Potvrdzovanie zmien po ukončení práce iného používateľa Nesprávne prenesená zmena funkcie Zmena bunky prevedená iným používateľom Zrušenie zdieľania zošitu Calc Informácia o tom, že otvárame zdieľaný zošit Povolenie zdieľania zošitu modulu Calc
Vkladanie tabuľky v prostredí modulu Impress

Vkladanie tabuľky v prostredí modulu Impress