|  >

Dialóg oznámenie Pri exporte faktúry PDF súbor v priečinku Zadanie tovaru podľa kódu Faktúra so zadaným číslom objednávky Navigátor Nastavenie vytvorenia záložnej kópie Vyberač makier
Zadanie tovaru podľa kódu

Zadanie tovaru podľa kódu