|  >

Dialóg pre možnosť nie pri exporte faktúry Dialóg oznámenie Pri exporte faktúry PDF súbor v priečinku Zadanie tovaru podľa kódu Faktúra so zadaným číslom objednávky Navigátor Nastavenie vytvorenia záložnej kópie
PDF súbor v priečinku

PDF súbor v priečinku