|  >

List cena. Dáta | Platnosť karta Kritérium - merné jednotky. Tabuľka 1 sprievodcu dátami. Tabuľka 2 sprievodcu dátami List data v zošite fakturanti.ods. List material v zošite material.ods. Zaškrtávacie políčko, karta Dáta. List data v zošite prehlad faktúry.ods.
Tabuľka 2 sprievodcu dátami

Tabuľka 2 sprievodcu dátami