|  >

Dáta | Platnosť karta Kritérium - merné jednotky. Tabuľka 1 sprievodcu dátami. Tabuľka 2 sprievodcu dátami List data v zošite fakturanti.ods. List material v zošite material.ods. Zaškrtávacie políčko, karta Dáta. List data v zošite prehlad faktúry.ods. List faktúry v zošite prehlad faktúry.ods.
List data v zošite fakturanti.ods.

List data v zošite fakturanti.ods.