|  >

Dialogové okno Výběr makra Tabulka s přehledem položek automatického textu Vyhotovení podpisu Připojení externího souboru s podpisem Použitá HTML syntaxe podpisu Podpis v těle e-mailu
Připojení externího souboru s podpisem

Připojení externího souboru s podpisem