|  >

Dialogové okno Výběr makra Tabulka s přehledem položek automatického textu Vyhotovení podpisu Připojení externího souboru s podpisem Použitá HTML syntaxe podpisu Podpis v těle e-mailu
Použitá HTML syntaxe podpisu

Použitá HTML syntaxe podpisu