|  >

Zmena definície sa neprejaví automaticky vo všetkých vzorcoch Definícia vlastných symbolov v súbore Math.xcu Zmena názvu a definície symbolu Vkladanie symbolov do vzorcov Definícia nového symbolu Pracovné okno „Symboly“ pred definíciou vlastných znakov
Zmena názvu a definície symbolu

Zmena názvu a definície symbolu