předchozí  |  >

Zmena definície sa neprejaví automaticky vo všetkých vzorcoch Definícia vlastných symbolov v súbore Math.xcu Zmena názvu a definície symbolu Vkladanie symbolov do vzorcov Definícia nového symbolu Pracovné okno „Symboly“ pred definíciou vlastných znakov
Zmena definície sa neprejaví automaticky vo všetkých vzorcoch

Zmena definície sa neprejaví automaticky vo všetkých vzorcoch