|  >

Príprava anglického znenia licenčného ujednania Príprava slovenského znenia licenčného ujednania Odsúhlasenie licencie pri inštalácii rozšírenia Vytvorenie súboru description.xml Vytvorenie súboru manifest.xml Vymazanie pôvodnej knižnice SuperbChemistry Vyhľadanie pôvodnej knižnice SuperbChemistry Skopírovanie makra do pomocného adresára
Vytvorenie súboru description.xml

Vytvorenie súboru description.xml