|  >

Vytvorenie ikony pre panel nástrojov Vytvorenie súboru WriterWindowState.xcu Alternatívna verzia súboru description.xml Príprava anglického znenia licenčného ujednania Príprava slovenského znenia licenčného ujednania Odsúhlasenie licencie pri inštalácii rozšírenia Vytvorenie súboru description.xml Vytvorenie súboru manifest.xml
Príprava anglického znenia licenčného ujednania

Príprava anglického znenia licenčného ujednania