|  >

Vytvorenie súboru „addon.xcu“ Vytvorenie ikony pre panel nástrojov Vytvorenie súboru WriterWindowState.xcu Alternatívna verzia súboru description.xml Príprava anglického znenia licenčného ujednania Príprava slovenského znenia licenčného ujednania Odsúhlasenie licencie pri inštalácii rozšírenia Vytvorenie súboru description.xml
Alternatívna verzia súboru description.xml

Alternatívna verzia súboru description.xml