|  >

Kreslíme a upravujeme voľnú čiaru Kreslíme a upravujeme mnohouholník Kreslíme mnohouholník so stranami 45° Upravujeme zakrivenie v hladkom a uhlovom bode Upravujeme krivku Panel objektov - funkcie pre úpravu kriviek Kreslíme krivku Panel pre vkladanie kriviek
Kreslíme krivku

Kreslíme krivku