|  >

Vyhledání a nahrazení zadaného řetězce novým Nahrazení textu na známé pozici Získání prvního slova z druhé věty Získání zvolené části textu Změna velikosti písmen Vyčištění nadbytečných mezer po spojení textů Spojování obsahu buněk Dialog Vložit jinak v Calcu
Získání zvolené části textu

Získání zvolené části textu