|  >

Převod textu na číslo Vyhledání a nahrazení zadaného řetězce novým Nahrazení textu na známé pozici Získání prvního slova z druhé věty Získání zvolené části textu Změna velikosti písmen Vyčištění nadbytečných mezer po spojení textů Spojování obsahu buněk
Získání prvního slova z druhé věty

Získání prvního slova z druhé věty