|  >

Kontrola výsledku funkce FIND Formátování čísel na text Převod textu na číslo Vyhledání a nahrazení zadaného řetězce novým Nahrazení textu na známé pozici Získání prvního slova z druhé věty Získání zvolené části textu Změna velikosti písmen
Vyhledání a nahrazení zadaného řetězce novým

Vyhledání a nahrazení zadaného řetězce novým