Mandriva Linux 2009 CZ

Zodpovězte následující otázky a vyhrajte knihu Mandriva Linux 2009 CZ.

Ve které zemi sídlí výrobce Mandriva Linuxu, společnost Mandriva?

Kolik stran má kniha Mandriva Linux 2009 CZ?
Výchozí pracovní prostředí je v Mandriva Linuxu 2009 CZ
Obsahuje Mandriva Linux 2009 CZ kancelářský balík OpenOffice.org?Vaše e-mailová adresa

Autoři správných odpovědí budou zařazení do slosování.

EDU Trainings
LinuxEXPRES (news 300px)
 
 
woo jaw demo hz