Další stránka bude na šířku: „Next page is landscape“

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Další stránka bude na šířku: „Next page is landscape“

Další stránka bude na šířku: „Next page is landscape“

 |  >

Rozšíření Alba Proveď změnu v aktuální sekci: „Apply to the current section“ Další stránka bude na šířku: „Next page is landscape“ Vlož jednu stránku na šířku uvnitř dokumentu: „One landscape page inside the document“ Z označeného textu vytvoří stránku na šířku: „Create a landscape page from the section“ Obnovit původní styl: „Restore styles from original“ Nabídka rozšíření Alba, když je stránka na šířku

Album: Alba

 
 
woo jaw demo hz