Rôzne prechody vychádzajúce z toho istého základu

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Rôzne prechody vychádzajúce z toho istého základu

Rôzne prechody vychádzajúce z toho istého základu – postupná zmena parametra Stred X a farby Od

 |  >

Úprava bitových máp Jednoduché, dvojité a trojité šrafovanie Úprava šrafovania Rôzne prechody vychádzajúce z toho istého základu Úprava prechodov Výber farby z palety farieb Úprava farebnej škály

Album: Draw 5

LinuxEXPRES (news 300px)
 
 
woo jaw demo hz