Možnosti nastavenia šírky znakov a medzier

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Možnosti nastavenia šírky znakov a medzier

Možnosti nastavenia šírky znakov a medzier

 |  >

Možnosť uloženia nastavenia do profilov Možnosti kontroly a úprav úvodzoviek a zátvoriek Nastavenie automatických náhrad úvodzoviek v OpenOffice.org Možnosti hľadania a náhrad typografických znakov Možnosti nastavenia šírky znakov a medzier Možnosti vkladania špeciálnych znakov Štandardné okno OpenOffice.org pre vkladanie špeciálnych znakov Možnosti vkladania celých textov Informácie o kódoch znakov Rozdiely oproti štýlom

Album: Pokročilé úpravy textu - TypoJTB

LinuxEXPRES (news 300px)
 
 
woo jaw demo hz