Orgis IT

Údaje, ktoré sa do existujúcej tabuľky nezmestia, rozšírenie ignoruje

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Údaje, ktoré sa do existujúcej tabuľky nezmestia, rozšírenie ignoruje

Údaje, ktoré sa do existujúcej tabuľky nezmestia, rozšírenie ignoruje

 |  >

Kopírovanie tabuľky pomocou panela nástrojov „JP Kopírovanie tabuľky z Calcu“ Oznam o počte skopírovaných stĺpcov a riadkov Vytvorenie novej tabuľky v textovom dokumente pomocou panela nástrojov „JP Kopírovanie tabuľky do Writeru“ Skopírovanie údajov do už existujúcej menšej tabuľky v textovom dokumente Skopírovanie údajov do už existujúcej väčšej tabuľky v textovom dokumente Údaje, ktoré sa do existujúcej tabuľky nezmestia, rozšírenie ignoruje Oznam, že ste v module Calc neskopírovali žiadnu tabuľku

Album: JP tabulky Calc Writer

LinuxEXPRES (news 300px)
 
 
woo jaw demo hz