Všetky pracovné okná rozšírenia „JP_Kerning_znakov“

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Všetky pracovné okná rozšírenia „JP_Kerning_znakov“

Všetky pracovné okná rozšírenia „JP_Kerning_znakov“

 |  >

Zamenená medzera za spojkou „A“ za znak WJ Nájdená jednoznaková spojka „A“ na konci riadku Pracovné okno „Nastavenie odsekov“ Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov znakov“ Všetky pracovné okná rozšírenia „JP_Kerning_znakov“ Okno „Nastavenie rozostupu a šírky znakov“ Nastavenie kerningu reťazca znakov „VA“ Nastavenie šírky nezalomiteľnej medzery Okno „Nastavenie odsekov“ Nastavenie veľkosti písma 10 Didot

Album: JP Kerning znaků

LinuxEXPRES (news 300px)
 
 
woo jaw demo hz