|  >

Nepovolený slovník „Vlastny_3“ Vytvorenie nového slovenského slovníka Okno „Volby – Jazyková nastavení“ Dokončenie inštalácie slovníkov Vlastné sťahovanie slovníkov z internetu Výber synonymických slovníkov Výber slovníkov pre delenie slov Výber pravopisných slovníkov
Dokončenie inštalácie slovníkov

Dokončenie inštalácie slovníkov