|  >

Import/Export slovníkov – súbor „ImportExportDictionary1-1.sxw“ Vkladanie slovíčka pri kontrole pravopisu Manuálne vloženie slovíčka do slovníka Nepovolený slovník „Vlastny_3“ Vytvorenie nového slovenského slovníka Okno „Volby – Jazyková nastavení“ Dokončenie inštalácie slovníkov Vlastné sťahovanie slovníkov z internetu
Nepovolený slovník „Vlastny_3“

Nepovolený slovník „Vlastny_3“