|  >

Manuálne vloženie slovíčka do slovníka Nepovolený slovník „Vlastny_3“ Vytvorenie nového slovenského slovníka Okno „Volby – Jazyková nastavení“ Dokončenie inštalácie slovníkov Vlastné sťahovanie slovníkov z internetu Výber synonymických slovníkov Výber slovníkov pre delenie slov
Okno „Volby – Jazyková nastavení“

Okno „Volby – Jazyková nastavení“