|  >

Vkladanie slovíčka pri kontrole pravopisu Manuálne vloženie slovíčka do slovníka Nepovolený slovník „Vlastny_3“ Vytvorenie nového slovenského slovníka Okno „Volby – Jazyková nastavení“ Dokončenie inštalácie slovníkov Vlastné sťahovanie slovníkov z internetu Výber synonymických slovníkov
Vytvorenie nového slovenského slovníka

Vytvorenie nového slovenského slovníka