|  >

Chyby a funkce pro jejich testování Kontrola výsledku funkce FIND Formátování čísel na text Převod textu na číslo Vyhledání a nahrazení zadaného řetězce novým Nahrazení textu na známé pozici Získání prvního slova z druhé věty Získání zvolené části textu
Převod textu na číslo

Převod textu na číslo