|  >

Stanovení frekvencí odpovědí – spočtení výskytů Přehled výsledků funkcí IS... Chyby a funkce pro jejich testování Kontrola výsledku funkce FIND Formátování čísel na text Převod textu na číslo Vyhledání a nahrazení zadaného řetězce novým Nahrazení textu na známé pozici
Kontrola výsledku funkce FIND

Kontrola výsledku funkce FIND