|  >

Párování dat pomocí VLOOKUP Stanovení frekvencí odpovědí – spočtení výskytů Přehled výsledků funkcí IS... Chyby a funkce pro jejich testování Kontrola výsledku funkce FIND Formátování čísel na text Převod textu na číslo Vyhledání a nahrazení zadaného řetězce novým
Chyby a funkce pro jejich testování

Chyby a funkce pro jejich testování