Komentáře Co bude v LibreOffice 5.4?

user avatar kabi
Odpovědět
Co bude v LibreOffice 5.4?
15. 06. 2017, 17:44:29
Zapomněl jste na informaci o dlouho očekávané implementaci kontingenčních grafů. Věřím, že značné množství uživatelů ji netrpělivě vyhlíží.
user avatar TAP
Odpovědět
Co bude v LibreOffice 5.4?
17. 06. 2017, 18:59:05
Bohužel tam stále bude chybět možnost plnohodnotně pracovat s jedním dokumentem ve více jazycích. Tedy včetně správných uvozovek pro ten který jazyk. Nezbývá než čekat a doufat.
user avatar otázka
Odpovědět
Kam se poděl rok nula? :-)
17. 11. 2017, 21:56:47
"čili po 31. prosinci roku -1 (1 př. n. l.) následují 1. leden roku 1"
A kam zmizel celý rok 0?
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Kam se poděl rok nula? :-)
18. 11. 2017, 01:19:00
Žádný rok 0 není. Je to stejné, jako kdyby se dny pondělí až pátek označovaly jako 1 až 7. Také tam není žádný nultý den.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Kam se poděl rok nula? :-)
18. 11. 2017, 10:01:47
Když se nad tím zamyslíte tak neexistuje nulté tisíciletí, ani nulté století ani nultý rok a ani nultý den. Jde o intervaly stejnš na ose X jako na osy Y, tedy [-1 až {0] až 1}.

Ta nula [u]{0][/u] je bod bez vlastního rozměru a dopředu i dozadu už rozměr je. Tedy interval doleva záporný a doprava kladný - například rok 1 = 0 až 365 dnů, což je ale z dnešního hlediska správně. Tenkrát když se Kristus narodil nikdo nepočítal a začalo se asi o několik století později - a podle jiného kalendáře.

Okamžik "nula" je velice sporadický a není jistý ani rok. Uvádí se že Ježíš se narodil asi o 3-4 roky dříve nežli máme ustanoveno kalendářem. Toto se zase dovozuje podle krále Heroda Velikého.

Dlužno dodat, že jediný dobrý kalendář měli Mayové (cca 2500 př. n. l. – 1520/1697 n. l.) - ale v té době jsme ani nevěděli že existuje nějaká Amerika.

Tehdejší hebrejský kalendář byl sice relativně dobrý, ale Wikipedie uvádí toto : Kalendář založený na přesných výpočtech se začal používat od poloviny 4. století a dnes platný židovský kalendář zůstal nezměněný od 10. století.

Ovšem šlo by pátrat také v kalendářích národů které křesťanství přijaly ale stejně je to plus mínus autobus :-) Takže stejně je důležitý jen kalendář až asi pár desítek let po narození Ježíše a roky byly o pár milisekund kratší.

Závěr: okamžik "nula" fakticky nebyl nikdy stanoven a existuje jen po a před narozením. Vždyť i vlastní porod chvíli tvá a nežli se človíček stane nezávislým subjektem - není to otázka milisekundy ale spíš nějaké minuty sem nebo tam:-)
user avatar Michal
Odpovědět
Co bude v LibreOffice 5.4?
19. 11. 2017, 14:37:53
Tohle jem taky nikdy moc nechápal. To jako že ta číslovka označuje, který rok od počátku letopočtu je načatý? Já vždy měl za to, že to je kolik let už uplynulo.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Co bude v LibreOffice 5.4?
19. 11. 2017, 16:29:51
Ano - brzo si to znovu připomeneme. 31.12.2017 se rozloučíme se starým rokem 2017 a přivítáme Nový rok 2018.


Při rachjtlích začne rok 2018 ale rok 2017 už celý uplyne. Nyní tedy dožíváme rok 2017 který se stále ještě "plní":-)
user avatar Michal
Odpovědět
Re:Re:Co bude v LibreOffice 5.4?
19. 11. 2017, 16:48:33
To je ale hloupé. Př. Narodil jsem se 1.1. rok předtím, než se lámal letopočet, lidi to označili rok -1. O rok později jsem měl věk 1 rok, ale lidé tento rok označili rok 1... 1-(-1) = 2... Jsou mi Teda 2 roky???

To smrdí, teda narazil jsem na to nedávno při programování, ale doufal jsem, že je to jen chyba v implementaci komponenty...
user avatar Michal
Odpovědět
Re:Re:Co bude v LibreOffice 5.4?
19. 11. 2017, 17:04:13
Tak dle wiki (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Year zero) je to zabeěhnutý historický nesmysl a až astronomové měli dost rozumu (konkrétně pan Cassini) a udělal z roku -1 rok 0 a zbytek posunuli, aby se s tím líp počítalo.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Re:Re:Co bude v LibreOffice 5.4?
19. 11. 2017, 19:59:50
Už jsem to psal. Počítat letopočet od narození Ježíše se začal až hodně dlouho po jeho ukřižování. Musel bych se podívat ale myslím že to bylo po roce 300 našeho letopočtu. Takže aby se někdo narodil v roce -1 musel by to být biblický patriarcha jako třeba Adam, Henoch nebo Noe ap.


Jenomže na pochopení souřadnic a rozměru nuly je třeba naštudovat Euklidovu číselnou osu kde jsou bezrozměrné body vzdálené "rozměrnými" intervaly. To si netroufám ani zmínit protože bod "nula" je stejně rozměrný jako bod "jedna", nebo třeba bod "-25". Ono jde o ty intervaly mezi bezrozměrnými body. Celkem dobře se to dá pochopit na pravítku :-)


U programování jde pouze o skutečnost, že je potřeba vyjádřit 10 čísel pomocí jednoho místa - tedy 0...9 = 10 jednomístných čísel. Mimo toho by byla nula vyřazena a to je docela přepych. Jedná se o konvenci která někdy umí zamotat hlavu. Například při indexech vícerozměrných polí.


Ale míchat logiku indexů z IT a nuly z obecné matematiky nebo geometrie je fakt malér. Dá se ale pochopit že 1^0 = 0^0 = 0^1 = -1^0 ? Pokud ne platí axiom a selský rozum. Nula je matematický výraz a také podstatné jméno, respektive číslovka ale "nultý" (index) je přídavné jméno. Určitě víte že matematicky popsaná nula se v IT značí NULL s významem "empty" na rozdíl od obyčejné nuly (ZERO).
 
 
woo jaw demo hz