Komentáře Externí tabulka ve Writeru

user avatar tom_kladno
Odpovědět
Externí tabulka ve Writeru
29. 07. 2019, 21:52:36
Dobrý den,

existuje i nějaká možnost, jak podobně propojit (vložit s možností aktulaizace) jen graf, který byl vykreslený v Calcu?
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Externí tabulka ve Writeru
30. 07. 2019, 05:12:07
To je úplně na začátku článku.
user avatar neutr
Odpovědět
Externí tabulka ve Writeru
30. 07. 2019, 05:07:59
Toto se týká operace kterou Petr Valach popisuje úplně na začátku. Je to systém vkládání DDE. Petr to uvádí na konci odstavce > jak zrušit propojení DDE tak aby ve Writer zůstala tabulka bez aktualizace.

Konkrétně : "Řešení spočívá v úpravě nastavení v okně, které spustíte z nabídky Úpravy | Odkazy na externí soubory. Toto okno zobrazuje přehled všech vložených odkazů na externí soubory, které jsou v aktuálně otevřeném dokumentu použity (v tomto případě jde pouze o jednu tabulku). Odkaz na zdrojovou tabulku lze změnit či zcela ZRUŠIT."

Po zrušení zůstane tabulka tak jak byla vložena a je to bez odkazu i když podobného efektu lze dosáhnout i jinak. Vložíte to například jako grafický objekt.

Je důležité vědět, že takto upravené, nebo tvrdě vkládané objekty už nejdou běžným způsobem editovat. Lze je různě roztahovat, posouvat ap, ale změnit například parametry grafu to už nejde.

Také je dobré vědět k jakým činnostem se nejlépe DDE propojení Calc > Writer hodí:

První případ uvedl už autor. Není zde prostor k tomu aby popsal příklady využití této funkce a proto jeden uvedu. Dejme tomu, že každý den ráno otevřete Calc, kde načítáte z internetu nějaká data která vyhodnotíte - například ceny akcií. To se děje automaticky (musíte vědět jak to nastavit). Posléze otevřete hromadnou korespondenci a svým klientům pošlete individuální nabídky které obsahují grafy s pravděpodobností, nárůsty, poklesy ap. Každý klient má svou šablonu, takže ta se otevře, načte aktuální hodnoty a vy to pošlete klientovi.

Jiný příklad může být ten, že vytváříte nějaký interní dokument kde vyhodnocujete například ekonomiku podniku za účetní období (měsíců, týdnů,...) kde uvádíte trendy v podobě grafů. V Calcu uděláte jeden graf do kterého zadáte tabulku prvního období, načtete DDE do Writer, následně tento DDE odkaz rozpojíte. Opět v Calcu zadáte tabulku druhého období a stejný graf s jinými hodnotami načtete zase do stejného Writeru. Tento cyklus opakujete nad všemi vyhodnocovanými časovými úseky. Tak vytvoříte snadno složitou prezentaci. Každý jednotlivý graf pak vyžádá nejvýše 5 kliknutí (pokud práci s Calcem a Writerem ovládáte s rutinou).

Mám dojem, že v minulosti šlo vkládat grafy jen pomocí Ctrl+V. Později už to muselo být specifikováno. Problémy byly s tím, že obrázek byl nepřizpůsobený, často nadměrný a bylo s tím mnoho práce. Proto bylo později určeno, že se musí graf nejprve uložit jako specifický grafický objekt (jpeg, jpg, tiff, png, bmp ....) a teprve potom načíst. Přímé vkládání proto musí být s provolbou "Vložit jinak" > vybrat formát.
SUSE
 
 
woo jaw demo hz