Rozšírenie pre vkladanie Lorem Ipsum textu

doplnek.png Potrebujete do dokumentu vkladať jazykovo lokalizovaný náhodný text typu Lorem Ipsum? Potrebujete zistiť, či font obsahuje správnu diakritiku, zliatky a ako si poradí s kerningom znakov? Alebo chcete vkladať vzorce s ich automatickým číslovaním? Nainštalujte si najnovšiu verziu rozšírenia JP Lorem Ipsum generator.  

Pred viac ako rokom bolo zverejnené rozšírenie pre vkladanie pseudonáhodného textu, ktoré sme predstavili v článku Rozšírenie pre generovanie textu Lorem Ipsum. Medzitým pribudli požiadavky na toto rozšírenie, a preto sme pre vás pripravili novú, značne rozšírenú verziu 2010.06.29.

Poznámka redakce: Česky slitky (též ligatury), slovensky zliatky; jedná se o jeden znak spojující v sobě více písmen z estetických důvodů, nejznámější případem je dvojice písmen f a i – slitek spojuje oblé zakončení písmene f a tečky na i v jeden útvar, srovnejte fi × fi, další známou dvojicí je fl × fl.

Množina automatických textov

Po nainštalovaní rozšírenia sa vám pridá do prostredia OpenOffice.org Writer množina automatických textov Lorem Ipsum, ktorá samozrejme obsahuje definíciu automatických textov, ktoré boli obsiahnuté aj v predchádzajúcej verzii: slovenský Lorem Ipsum text – SLI1SLI5, český Lorem Ipsum text – CLI1CLI5, latinský Lorem Ipsum text – LI1LI5 a definíciu abecedy s dvojicami znakov a zliatkami – DKAZ.

Automatické texty „Lorem Ipsum“Automatické texty „Lorem Ipsum“

Okrem toho boli v novej verzii pridané tieto automatické texty:

 • Skratka DT vloží český text:

  • „Uslyšel za sebou tiché kroky. To nevěštilo nic dobrého. Kdo by ho mohl sledovat tak pozdě v noci, v tomhle zapomenutém koutě města? A právě teď, když se mu tak zadařilo a prchal s prachama. Je to další ničema, který měl stejný nápad a teď ho sleduje a čeká na svou šanci, aby mu vzal plody jeho práce? Nebo to byly kroky jednoho z mnoha policistů ve městě, který ho sleduje, aby ho drapnul a nasadil mu želízka? Nervózně se rozhlédl. Náhle uviděl uličku. Jako blesk se vrhnul doleva a zmizel mezi dvěma skladišti. Málem přitom zakopl o popelnici, která ležela na chodníku. Nervózně se snažil našmátrat cestu tmou černou jako inkoust. Náhle ztuhl. Byla to slepá ulička. Musí se vrátit, odkud přišel. Kroky byly stále hlasitější. Už viděl tmavou siluetu muže přicházejícího zpoza rohu. Tak to je konec, pomyslel si. Tisknul se ke zdi a snažil se s ní splynout. Bylo všechno to plánování a energie vynaložena na nic? Strach, studený a lepkavý jako pot, prostupoval jeho šaty. Náhle, se sotva slyšitelným vrznutím, pootevřel noční vánek dveře vedle něho. Je to útočiště, za které se modlil? Pomalu se sunul ke dveřím. Víc a víc se snažil vtlačit do zdi, do tmy, pryč od nepřítele. Poskytnou mu tyto dveře úkryt?“ (text uviedol v diskusii k článku Skvělá funkce Writeru – automatický text

   pán Jiří Macháč).

 • Skratka DC vloží český text:

  • „Vražda ctihodného Ronalda Adaira, spáchaná za velmi neobvyklých a nevysvětlitelných okolností, vzrušila na jaře 1894 vznešený svět a upoutala pozornost celého Londýna. Veřejnost je již informována o podrobnostech zločinu, které při policejním vyšetřování vyšly najevo. Mnohé z nich však zůstaly utajeny, neboť obžaloba měla v tomto případě takový nadbytek důkazů, že ani nepovažovala za nutné je všechny zveřejnit. Teprve dnes, téměř po deseti letech, smím doplnit chybějící články celého toho pozoruhodného řetězce. Zločin byl sám o sobě zajímavý, ale to nebylo nic ve srovnání s další nepředvídanou událostí, která vyvolala nejsilnější otřes a největší překvapení v mém dobrodružném životě. Dokonce ještě dnes, po tak dlouhé době, myslím na tu chvíli se vzrušením a opět cítím, jak náhle mou mysl zaplavila radost spojená s úžasem a nedůvěrou. Veřejnosti, kterou zajímají moje zápisky, v nichž jsem ji občas seznamoval s myšlenkami a činy neobyčejně pozoruhodného člověka, této veřejnosti bych rád řekl, že si nezasloužím výtky, jestliže jsem neprozradil všechno, co jsem věděl. Třebaže to jinak považuji za svou prvořadou povinnost, ponechal jsem si tentokrát informace pro sebe, neboť on svůj výslovný zákaz zrušil teprve třetího dne minulého měsíce.“ (úryvok z poviedky „Prázdny dom", Arthur Conan Doyle).
 • Skratka DS vloží slovenský text:

  • „Vražda ctihodného Ronalda Adaira, spáchaná za veľmi neobvyklých a nevysvetliteľných okolností, vzrušila na jar 1894 vznešený svet a upútala pozornosť celého Londýna. Verejnosť je už informovaná o podrobnostiach zločinu, ktoré pri policajnom vyšetrovaní vyšli najavo. Mnohé z nich však zostali utajené, lebo obžaloba mala v tomto prípade taký nadbytok dôkazov, že ani nepovažovala za nutné ich všetky zverejniť. Až dnes, takmer po desiatich rokoch, smiem doplniť chýbajúce články celého toho pozoruhodného reťazca. Zločin bol sám o sebe zaujímavý, ale to nebolo nič v zrovnaní s ďalšou nepredvídanou udalosťou, ktorá vyvolala najsilnejší otras a najväčšie prekvapenie v mojom dobrodružnom živote. Dokonca ešte dnes, po tak dlhej dobe, myslím na tu chvíľu so vzrušením a opäť cítim, ako rýchlo moju myseľ zaplavila radosť spojená s úžasom a nedôverou. Verejnosť, ktorú zaujímajú moje zápisky, v ktorých som ju občas zoznamoval s myšlienkami a činmi neobyčajne pozoruhodného človeka, tejto verejnosti by som rád povedal, že si nezaslúžim výčitky, ak som neprezradil všetko, čo som vedel. Hoci to inak považujem za svoju prvoradú povinnosť, ponechal som si tentokrát informácie pre seba, lebo on svoj výslovný zákaz zrušil až počas tretieho dňa minulého mesiaca.“ (úryvok z poviedky „Prázdny dom", Arthur Conan Doyle).

 • Skratka FN vloží tabuľku, kde je v prvej bunke vložený vzorec E=mc^2 a v druhej automaticky generované poradové číslo vzorca uzavreté v okrúhlych zátvorkách. Vzorec je následne možné zmeniť – stačí na ňom poklikať.

Ukážka vkladania vzorcov pomocou automatického textu fn:

Vložený automatický vzorec E=mc^2Vložený automatický vzorec E=mc^2

 

Oprava vzorcaOprava vzorca

 

Vložený ďalší automatický vzorec E=mc^2Vložený ďalší automatický vzorec E=mc^2

Vkladanie a definovanie automatických textov cez menu

Panel nástrojov „ JP Lorem Ipsum”Panel nástrojov „ JP Lorem Ipsum”

Okrem množiny automatických textov sa do prostredia OpenOffice.org Writer vloží pri inštalovaní rozšírenia panel nástrojov JP Lorem Ipsum, menu Nástroje | Prídavky | JP Lorem Ipsum Text a položku menu Vložiť | Lorem Ipsum text. Panel nástrojov a položky menu Nástroje | Prídavky | JP Lorem Ipsum Text obsahujú dve funkcie – Vloženie Lorem Ipsum textu a Nastavenie Lorem Ipsum textu.

 

Menu „Nástroje | Prídavky | JP Lorem Ipsum Text”Menu „Nástroje | Prídavky | JP Lorem Ipsum Text”

 

Položka menu „Vložiť | Lorem Ipsum text“Položka menu „Vložiť | Lorem Ipsum text“

Funkcia Vloženie Lorem Ipsum textu je určená pre vloženie pseudonáhodného textu podľa aktuálneho jazyka dokumentu a nie je závislá od textov, ktoré sú obsiahnuté v automatických textoch. Táto funkcie je prístupná aj cez menu Vložiť | Lorem Ipsum text.

Zadanie počtu vkladaných pseudonáhodných odsekovZadanie počtu vkladaných pseudonáhodných odsekov

Po jej zavolaní sa otvorí jazykovo lokalizované okno Vloženie Lorem Ipsum, v ktorom zadávate počet vkladaných pseudonáhodných odsekov. Pokiaľ nie je definícia týchto textov pre aktuálny jazyk dokumentu, rozšírenie vloží latinský Lorem Ipsum.

Funkcia Nastavenie Lorem Ipsum textu slúži pre definovanie pseudonáhodného textu z aktuálneho dokumentu. Ako jazyk, pre ktorý sa text definuje, sa použije jazyk prvého znaku textu. Na tento účel si musíte najprv pripraviť váš náhodný text. Upozorňujeme, že rozšírenie pracuje s textom na úrovni odsekov, preto si ich pripravte väčší počet. V tejto súvislosti uvádzame, že ako základné texty pre slovenčinu a češtinu je v rozšírení definovaných 5 odsekov, ktoré sú totožné s automatickým textom SLI5 a CLI5.

Upozornenie pri pokuse o prepísanie už existujúcej definície náhodných textovUpozornenie pri pokuse o prepísanie už existujúcej definície náhodných textov

Po napísaní náhodných textov stačí zavolať túto funkciu a pokiaľ nie je pre príslušný jazyk ešte definícia urobená, rozšírenie ju pripraví. Pokiaľ definícia už existuje, rozšírenie vás na to upozorní oznamom „Súbor 'JP_loremispumtext_xx.txt' existuje. Prepísať?“, kde xx je jazyk (sk – slovenčina, cs – čeština, …), pre ktorý text definujete. Pokiaľ prepísanie potvrdíte (tlačidlo OK), definičný súbor zmeníte – týmto si môžete zmeniť aj slovenský či český pseudonáhodný text, ktorý je obsiahnutý v rozšírení.

stahnout.png

(Jako ve škole) Průměr: 1.86 | Hodnotilo: 7
 

Komentáře

user avatar redakce OpenOffice.cz
Odpovědět
Rozšírenie pre vkladanie Lorem Ipsum textu
21. 07. 2010, 10:35:43
Tak to jste mě potěšil. :-) Veliké díky!

- Ott

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz