Dokument ke stažení

Dokument typu odb

Databáza na evidenciu výdavkov

Dokument typu odb | Velikost 49.83 kB

Poznámka: 

Výdavky sa zadávajú cez formulár "výdajvky" v ktorom sú položky:
- Druh - napr. potraviny, alkohol
- Suma v Sk
- Suma v EUR
- Určenie, používateľ - auto, potreby do domácnosti, inkaso, elektronika
- Popis, tovar - napr. Notebook HP, Pivo 12....., mlieko, chlieb
- Spotreba - potraviny = spotreba, ale napr PC, auto - budem využívať dlhšie
Dátum - dátum nákupu
Položky sa dajú doplniť, vymazať opraviť cez fomuláre:
ciselnik_DRUH - úprava druhu tovaru - položka "Druh" vo formuláre "výdavky"
ciselnik_urcenia - úprava určenia tovaru - položka "Určenie, používateľ" vo
formuláre "výdavky"

Sú vytvorené 3 dotazy - prehľady:
- dot_podla_datumu - prehľad (sumár) výdavkov podľa dátumu výdavku - deň
nákupu
- dot_podla_druhu - prehľad (sumár) výdavkov podľa druhu
- dot_urcenie - prehľad (sumár) výdavkov podľa určenia

Datábáza má 3 tabuľky:
- tab_vydavky - uložené položky výdavkov
- tab_urcenie - položky určenia výdavku
- tab_druh_tovaru - položky druhov tovaru
k týmto tabuľkám sú vytvorené príslušné formuláre

Ak si databázu zaregistrujete medzi "Dátové zdroje" môžte si robiť výstupy
do OO Write alebo ďalšie prehľady cez OO Calc.

Typ souboru: Neznámý typ souboru

Počet stažení: 3407
Vytvoření souboru: 2008-10-15 22:19:34, redakce OpenOffice.cz


Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz