Jak si zabezpečit servery?

seolight_dnssec140.png Pokud chce moderní člověk plně využívat to, co mu virtuální svět internetu nabízí, musí se stále více orientovat na bezpečnost. Musí činit kroky, jež ho ochrání před riziky, jež se právě na této síti skrývají a dnes a denně uživatele ohrožují.  

Co se takové bezpečnosti týká, jsou už antivirové programy něčím, co je naprostým minimem. Chrání sice doposud proti napadení některými potenciálně nebezpečnými viry, ovšem ani zdaleka nepokrývají všechny oblasti, kde se může skrývat nejedna z dalších hrozeb.

Lidé se tak musí v dnešní době starat třeba i o to, aby měli ochráněný svůj DNS server. Protože tyto servery jsou tím, co je dnes často napadáno s cílem neoprávněně získat a zneužít citlivé informace.

Pokud má být takový DNS server dostatečně uchráněn před hackery, je mu zapotřebí zabezpečení DNSSEC. Tato technologie zajišťuje ochranu tím, že má držitel možnost vkládat sem technické údaje pouze za předpokladu, že jsou tyto náležitě elektronicky podepsány. Přičemž lze DNSSEC používat jak na úrovni serverů u poskytovatele internetu, tak i na tom kterém koncovém počítači uživatele.

Mají-li být DNS servery, tedy servery, jež přiřazují ke každé doméně její IP adresu, tedy ono specifické číslo, bezpečné, je třeba zabránit tomu, aby tyto byly hackery napadeny, k čemuž slouží výše zmíněný způsob ochrany. A protože se jedná o riziko, jež roste úměrně počtu uživatelů internetu, mezi nimiž se ti, kdo mají nekalé úmysly, vyskytují, je jenom otázkou času, než se DNSSEC zavede plošně s cílem zajistit na síti bezpečí.

Ovšem na ono plošné zavedení není záhodno pasivně čekat. Je třeba se starat už dnes. A proto by ti, kdo si pořizují vlastní doménu, měli dbát už od samého počátku na to, aby tuto získali od certifikovaných registrátorů typu TELE3. Což je jeden z registrátorů zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC, jehož posláním je provozování registru jmen domén registrovaných pod doménou .cz. A nejen to. Zmíněné sdružení se zabývá i rozšiřováním uvedené technologie DNSSEC a služby mojeID,, rozvojem systému správy domén či podporou technologií a projektů prospívajících internetové infrastruktuře České republiky. Tímto sdružením je provozován i interní bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT, i Národní CSIRT tým České republiky – CSIRT.CZ, CZ.NIC bylo i u vzniku bezpečnostního projektu FENIX a je členem sdružení EURid spravujícího evropskou doménu .eu a podobně. Sdružení CZ.NIC se tedy stará i o naši bezpečnost. A to je důležité.

tele3_cznic.png

 
 
woo jaw demo hz