3D efekty – prolínání objektů

draw.png O tom, že s 3D objekty lze v modulu Draw dělat rozličné úpravy, již víte z předchozích dílů tohoto seriálu. Jaké možnosti však máte při použití dvou a více objektů?  

3D objekty lze rotovat, měnit jejich velikosti, přesouvat je. Co když si však přejete spojit více 3D objektů tak, aby se chovaly jako jeden objekt?

1. možnost – seskupení

Ukážeme si, zda lze vzájemného prolnutí (kombinace) dosáhnout prostřednictvím seskupení.

Jak víte, v modulu Draw lze vytvořit 3D objekty dvojího typu – jedním jsou objekty typu Tvar, které vytvoříte převedením na 3D objekty z 2D objektů prostřednictvím tlačítka Plastičnost zap/vyp z panelu Kresba.

Druhým typem objektu je tzv. 3D scéna a vytvořit jej lze několika způsoby; prostřednictvím kontextové nabídky (Převést | Na 3D objekt) nebo dialogového okna 3D efekty, případně můžete 3D objekt nakreslit výběrem z panelu 3D objekty.

Vytvořte tedy 3D objekty typu Tvar. Označte je a z kontextové nabídky vyberte Seskupit. Jak si poté můžete všimnout, u tohoto typu objektu lze objektem rotovat ve všech směrech prostřednictvím panelu 3D nastavení, po seskupení tato možnost zmizí a seskupeným objektem lze otáčet pouze v jednom směru, podle jedné osy. Změníte-li např. výplň, změní se všem objektům ve skupině. Pro úpravy jednotlivých objektů zvolte z kontextové nabídky Upravit skupinu. Objekty osamostatníte položkou Zrušit skupinu.

Můžete takto seskupovat i objekty 2D a 3D.

Zkuste nyní vytvořit 3D objekty typu 3D scéna. Označte je je a z kontextové nabídky vyberte Seskupit. Všechna vybraná tělesa se seskupí a zdánlivě budou vypadat a chovat se jako jeden objekt, ale o jeden objekt pochopitelně nejde. Jakmile se totiž pokusíte se seskupeným objektem manipulovat, například ho otočíte, zjistíte, že jednotlivé objekty si zachovávají svou osu rotace (střed rotace) a otáčejí se nezávisle na skupině. Navíc i v tomto případě lze rotovat jen v jedné ose. Výsledek vás dozajista neuspokojí.

Výsledek rotace jednoduše seskupených objektů Výsledek rotace jednoduše seskupených objektů

2. možnost – vložení objektu do skupiny

Aby se 3D objekty chovaly skutečně jako jeden 3D objekt, je zapotřebí provést následující:

  1. Označte všechny objekty (až na jeden), které chcete seskupit a objekty vyjměte.
  2. Označte předtím neoznačený objekt a z kontextové nabídky vyberte Upravit skupinu. Všechny objekty na stránce vyjma upravovaného se částečně zprůhlední.  Takto vidíte, který objekt upravujete. Rovněž můžete na tento objekt poklepat – má to stejný efekt jako použití příkazu z nabídky.
  3. Objekty vložte. Je možné, že si ničeho nevšimnete. Může se stát, že vkládané objekty se dostanou za upravovaný objekt. Každopádně vkládané objekty se zarovnají podle středu upravovaného objektu. Z tohoto důvodu vidíte, že nemá smysl je předtím pozicovat na stránce, protože byste to museli dělat znovu.
  4. Z kontextové nabídky vyberte Opustit skupinu, případně poklepejte mimo upravovaný objekt.

Objekty pro vnoření Objekty pro vnoření

Nyní lze seskupenými objekty rotovat ve všech osách. Změníte-li výplň, změní se u všech objektů.

V editačním režimu jednotlivé objekty vybíráte stisknutím tabulátoru.

Jednotlivé objekt lze ze skupiny „vytáhnout“ tak, že v editačním režimu skupiny daný objekt označíte, vyjmete, opustíte skupinu a vložíte. Samozřejmě lze v tomto režimu normálně dál pracovat s kresbou, přidávat další objekty a/nebo měnit parametry těch stávajících. Můžete si všimnout, jak úžasně se objekty vzájemně prolínají.

Při tomto způsobu seskupení, máte-li objektů více, musíte zvažovat, který objekt bude tím finálním. Chcete-li vzájemně prolnout více objektů, musíte je prolínat postupně.

Výsledek vnoření po „úpravě skupiny“ Výsledek vnoření po „úpravě skupiny“

Práce s 3D objekty

Nakreslete obdélník. Obarvěte ho např. žlutou barvou. Poklepejte na něj, čímž se přepnete do textového režimu, který umožňuje do obdélníku vložit text. Napište tedy do obdélníku nějaký text. Pomocí kontextové nabídky převeďte obdélník na 3D objekt. Otevřete okno 3D efekty a na záložce Geometrie zadejte do pole Škálovatelná hloubka např. 75 %. Objekt poté otočte, abyste viděli, jak zapracovalo prolnutí obdélníku s textem. Můžete vstoupit do editačního režimu a obarvit jinak text, nebo dokonce jednotlivá písmena vymazat. Stačí ho vybrat – buď písmenko po písmenku, nebo pomocí výběrového rámečku.

3D objekt s textem 3D objekt s textem

A nakonec – můžete upravit 3D objekty ještě předtím, než vůbec vzniknou. Vytvořte opět obdélník, ale tentokrát text do něj napište klasicky textovým nástrojem – text tedy bude další objekt. Použijte nějaký hodně tlustý font písma, třeba Arial Black. Zarovnejte text k obdélníku, označte oba objekty a z kontextové nabídky vyberte Tvary | Odečíst. Text tak do obdélníka vytvoří díru. Nyní opět můžete obdélník převést na 3D objekt. Pokud objekt roztáhnete, díra se zvětší.

Takto můžete postupovat i s jinými křivkovými objekty. Důležité je tyto operace (sloučení, odečtení, průnik) provést ještě na 2D objektu.

Booleovské operace na objektu a jejich výsledek ve 3D Booleovské operace na objektu a jejich výsledek ve 3D

Autor používá LibreOffice 5.0.2

(Jako ve škole) Průměr: 3.91 | Hodnotilo: 11
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz