Začíname pracovať s vektorovým editorom Draw X.

Končíme seriál „Začíname pracovať s vektorovým editorom Draw“. V desiatich dieloch sme sa snažili oboznámiť s funkciami tohto naozaj výborného vektorového editora kancelárskeho balíka OpenOffice.org.  

Vieme, že sme nespomenuli jeho všetky možnosti, ako napríklad kreslenie vo vrstvách, presné vykresľovanie priamym zadávaním hodnôt a parametrov, milimetrové posúvanie objektov pomocou kurzorových kláves a pod. Tieto a mnohé ďalšie možnosti či funkcie už ponechávame na samotného používateľa, ktorý určite dokáže objaviť krásu modulu Draw.

Aranžujeme objekty

Kontextové menu UsporiadaťKontextové menu Usporiadať

Pretože objekty vo vektorovej grafike sú samostatné, kreslíme vlastne jeden na druhý – a to nový na starý. Pri praktickom kreslení sa však skôr či neskôr stretneme s problémom, že chceme tieto objekty usporiadať, t.j. niektorý chceme presunúť dozadu, iný dopredu. Za týmto účelom máme k dispozícii šesť jednoduchých nástrojov, pomocou ktorých objekty vzájomne presúvame. Po označení objektu, ktorý chceme presunúť sú prístupné buď cez voľbu v hlavnom menu Upraviť | Usporiadať alebo cez voľbu Usporiadať v kontextovom menu, ktoré sa otvára stlačením pravého tlačidla myši. Ich funkcie sú nasledovné:

 • Preniesť dopredu – vybraný objekt sa presunie úplne navrch.
 • Preniesť bližšie – vybraný objekt sa presunie o jeden dopredu.
 • Odoslať späť – vybraný objekt sa presunie o jeden dozadu.
 • Odoslať dozadu – vybraný objekt sa presunie úplne dozadu.

Na priame usporiadanie vybraného objektu pred alebo za niektorý iný nám slúžia nasledujúce dve voľby: Pred objekt a Za objekt. Po ich výbere sa zmení ukazovateľ myši na ukazujúcu ruku, ktorou musíme klepnúť na ten objekt, pred ktorý alebo za ktorý chceme vybraný objekt presunúť.

Kreslíme a usporiadávame objektyKreslíme a usporiadávame objekty

Kombinujeme a duplikujeme objekty

Skladáme objektySkladáme objekty

Pokiaľ máme nakreslených viacero objektov, môžeme ich následne rôzne kombinovať. Najprv si musíme označiť viacero objektov. Toto prevedieme tak, že sa presunieme myšou tak, aby sme boli mimo akéhokoľvek objektu, ktoré chceme označiť, stlačíme ľavé tlačidlo, potiahnutím orámujeme všetky potrebné objekty a pustíme ľavé tlačidlo myši.

Funkcie pre kombináciu objektov sú opäť prístupné cez hlavné menu Upraviť alebo cez kontextové menu, ktoré sa zobrazí po stlačení pravého tlačidla myši.

Ako prvú si popíšeme funkciu Zložiť. Táto funkcia spojí všetky objekty do jedného s tým, že nad nimi urobí logickú funkciu XOR – t.j. tam, kde sa pretína nepárny počet objektov (1, 3, .. ponechá vyplnenú oblasť a kde sa pretína párny počet objektov (2, 4, … oblasť vymaže. Ako výsledná farba bude tá, akej farby bol najzadnejší objekt.

Ďalšie tri funkcie sú prístupné cez podvoľbu Tvary. Funkcia Zlúčiť zlúči objekty do jedného. Funkcia Odčítať ponechá len tú časť najspodnejšieho objektu, ktorá nie je prekrytá ani jedným z ostatných objektov. Funkcia Prienik ponechá len tú časť spodného objektu, ktorá je prekrytá aspoň jedným z ostatných objektov.

Zlúčenie, odčítanie a prienik objektovZlúčenie, odčítanie a prienik objektov

Dialógové okno DuplikovaťDialógové okno Duplikovať

Ako ďalšia zaujímavosť je možnosť duplikovať objekty. Príslušné dialógové okno je prístupné cez voľbu hlavného menu Úpravy | Duplikovať. Duplikovanie objektov vlastne umožňuje vytvoriť zadaný počet kópií objektu, ktoré sa od seba môžu líšiť v umiestnení, orientácii, veľkosti i farbe. V dialógovom okne Duplikovať môžeme zadať nasledujúce parametre:

 • Počet kópií – určujeme, koľko kópií (od 1 do 999 chceme z pôvodného objektu urobiť.
 • Umiestnenie | Os X – tu zadávame vodorovný rozostup medzi jednotlivými kópiami. Ak zadáme hodnotu väčšiu ako nula, objekt sa bude kopírovať smerom zľava doprava, ak zadáme hodnotu menšiu ako nula, bude sa kopírovať smerom doľava.
 • Umiestnenie | Os Y – tu zadávame vertikálny rozostup medzi jednotlivými kópiami. Kladná hodnota predstavuje kopírovanie smerom nadol, záporná smerom nahor.
 • Umiestnenie | Uhol – pokiaľ chceme, aby sa kópie otáčali, zadáme tu uhol otočenia.
 • Zväčšenie | Šírka – v tomto údaji môžeme určiť o koľko sa má zmenšiť (záporná hodnota alebo zväčšiť (kladná hodnota každá kópia oproti predchádzajúcej v smere osi X.
 • Zväčšenie | Výška – tak isto ako pri šírke tu určujeme zväčšenie alebo zmenšenie kópie, avšak v smere osi Y.
 • Farby | Začiatok a Farby | Koniec sú dva rozbalovacie zoznamy, kde môžeme definovať prechod farieb od prvej kópie (údaj Farby | Začiatok po poslednú kópiu (údaj Farby | Koniec.

Pokiaľ klepneme na ikonu Hodnoty z výberu, nastavia sa hodnoty Os X a Os Y v časti Umiestnenie podľa veľkosti vybraného objektu, čím môžeme jednoducho previesť okamžité kópie tohto objektu. Tlačidlom Východzí môžeme obnoviť východzie hodnoty tohto dialógového okna. Vlastné duplikovanie urobíme tlačidlom OK.

Duplikujeme objektDuplikujeme objekt

Záver

Efekt s nápisomEfekt s nápisom

Končíme seriál Začíname pracovať s vektorovým editorom Draw. V desiatich dieloch sme sa snažili oboznámiť s funkciami tohto naozaj výborného vektorového editora kancelárskeho balíka OpenOffice.org. Vieme, že sme nespomenuli jeho všetky možnosti, ako napríklad kreslenie vo vrstvách, presné vykresľovanie priamym zadávaním hodnôt a parametrov, milimetrové posúvanie objektov pomocou kurzorových kláves a pod. Tieto a mnohé ďalšie možnosti či funkcie už ponechávame na samotného používateľa, ktorý určite dokáže objaviť krásu modulu Draw.

(Jako ve škole)
 

Komentáře

user avatar
Odpovědět
PDF a 2.0
1. 04. 2005, 11:27:28
Hezký seriál, nebyl by k dispozici komplet ve verzi pro tisk třeba v PDF? ;)

Plánujete aktualizaci seriálu, tak aby to odpovídalo verzi 2.0? (obecně mám zkušensots, že když někomu dávám naávod na starší verzi čehokoliv, ikdyž se toho moc nezměnilo, mají k tomu lidi nějakou (nad)přirozenou nedůvěru.
user avatar
Odpovědět
PDF
1. 04. 2005, 15:37:31

Dobrý den,ano, PDF verze bude k dispozici.Pěkný víkend!

user avatar
Odpovědět
Verzia 2.0
1. 04. 2005, 17:35:20
Ked bude oficialne zverejnena finalna verzia 2.0 (vyvojove si osobne nestahujem), budem moct urobit aktualizaciu, ak bude vobec potrebna. Mozno iba vo verzii PDF, mozno ako novy serial. To bude zalezat od mnozstva potrebnych zmien.
user avatar
Odpovědět
Diky a co mi nejde
7. 04. 2005, 14:44:55
Díky za velmi pěkný seriál. Díky Draw jsem po osmi
letech konecne znatelne postoupil od Malovani pro Windows
a to s celkem malou námahou.
Pár věci mi ale nejde:
1)Kopírování obrázků z Draw do Writeru metodou CTRL+C a CTRL+V.
Spojnice se občas překopírují špatně, přesouvají se jim pomocné body. Popisky svislých čar se otáčí.
2)Popisky spojnic nejdou otáčet, jdou jen posouvat a to jen nastavováním souřadnic v Nástroje-Text-Text-Ukotvení textu
3)Na čáry nelze přidat záchytné body
4)3D objekty se špatně skládají.

Snad se něco z toho zlepší ve verzi 2.0 (používám verzi 1.3.)
snad na něco ještě přijdu, nebo někdo něco poradí. Diky
user avatar LuKe
Odpovědět
Re:Diky a co mi nejde
15. 02. 2009, 17:15:29
Ackoli je tu puvodnimu majiteli asi malo platny, pridam sem howTo pro zachytne body. Pro jejich pridani nestaci si otevrit pouze panel nastroju "Zachtne body" ale jeste vybrat nastroj zachytne body (tuba s lepidlem na panelu Kresleni). Pote vse chodi jak ma. V helpu to neni bohuzel uplne jasne vysvetleno.
user avatar Bajus
Odpovědět
manualy
29. 09. 2005, 13:41:35
kde najdu predchozi clanky ?

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Július Pastierik

Július Pastierik

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz