Novinky v LibreOffice 7.0: Programové moduly

logo.png Ve druhém díle přehledu novinek v LibreOffice 7.0 se podíváme na všechny moduly LibreOffice. Největší pozornost budeme tradičně věnovat Writeru a Calcu.  

Writer

Číslované seznamy nyní mohou obsahovat úvodní nulu coby výplňový znak. Podobně tak např. i čísla stránek a podobně. Do nabídky bylo přidáno několik takových variant, takže je možno použít až čtyři výplňové nuly.

Přidání výplňové nuly do číslovaného seznamu Přidání výplňové nuly do číslovaného seznamu

Záložky lze nyní zviditelnit. K tomu je třeba mít povolené zobrazování záložek v nastavení (Nástroje | Možnosti, sekce LibreOffice Writer, záložka Pomůcky pro formátování) a dále povolit zobrazení řídicích znaků (Zobrazit | Řídicí znaky).

Nastavení zobrazování záložek Nastavení zobrazování záložek

Zviditelnění záložky Zviditelnění záložky

Záložky je též možno (spolu s poli) zamknout proti změnám. Oba příkazy najdete v nabídce Nástroje | Zamknout dokument.

Bylo opraveno zobrazení otočeného textu v tabulkách. Jde o příspěvek Mikloše Vajny z Collabory za finančního příspěvku spolku Otevřená města. Bližší podrobnosti v Miklošově blogu.

V textu je možno použít poloprůhledné písmo. Stupeň průhlednosti se určuje v okně Písmo.

Použití poloprůhledného písma Použití poloprůhledného písma

Navigátor

Navigátor ve Writeru se dočkal výrazných zlepšení, které zpřehledňují zobrazovaný obsah dokumentu:

  • Kategorie, které se v dokumentu nevyskytují, jsou zašedlé.

  • Do kontextové nabídky všech objektů Navigátoru přibyly položky: Přejít na, Upravit, Smazat, Přejmenovat. Nadpisy kapitol obsahují položky Kapitolu o úroveň výše (níže), O úroveň výše (níže).

  • Do kontextové nabídky byla též přidána položka Sledování osnovy se třemi stavy, které umožňují vybrat chování Navigátoru při klepnutí do nějaké kapitoly v samotném dokumentu.

  • Jednotlivé položky navigace se nyní namísto plovoucího okna prezentují jako rozbalovací nabídka.

Vylepšený Navigátor Vylepšený Navigátor

Sudé/liché stránky

Po přepracování tiskového dialogu ve verzi LibreOffice 6.3 zmizela možnost tisku sudých či lichých stránek. Ve verzi 7.0 se tato možnost vrací.

Tisk sudých a lichých stránek Tisk sudých a lichých stránek

Automatické náhrady

V češtině, slovenštině a několika dalších jazycích je ASCII apostrof nahrazován typografickým (devítka nahoře).

V aragonštině, asturštině, katalánštině, finštině, galicijštině, němčině, maďarštině, polštině, portugalštině, rumunštině, španělštině, švédštině, ukrajinštině se sekvence znaků << a >> nahrazuje za «a» (lze zakázat v okně Nástroje | Automatické opravy | Nastavení automatických oprav, záložka Místní možnosti), ve švýcarské francouzštine za ‹a›.

maďarštině a rumunštině se ASCII uvozovka " nahrazuje pdle následujících pravidel:

" → „

„… " → „… » (maďarština) nebo

„… " → „… « (rumunština)

„… »text" → „… »text« (maďarština) nebo

„… »text" → „… «text» (rumunština)

„… »text«…" → „… »text«…” (maďarština) nebo

„… «text»…" → „… «text»…” (rumunština)

Kontrola přístupnosti a PDF/UA

Do Writeru byla implementována (prozatím jako experimentální funkce, kterou je nutné aktivovat v okně Možnosti, na záložce Pokročilé) kontrola přístupnosti. Tato kontrola prochází dokument a upozorňuje na možné problémy (například nekorektní nadpis, chybějící alternativní popisek obrázku apod.). Kontrolu spustíte z nabídky Nástroje | Kontrola zpřístupnění. V otevřeném okně pak vidíte všechny problémy, které Writer detekoval, s možností přejít na daný problém a vyřešit jej.

Okno Kontrola zpřístupnění Okno Kontrola zpřístupnění

Spolu s tím byla implementována podpora pro PDF/UA. Chcete­‑li exportovat do tohoto formátu, nastavte jej v okně Možnosti PDF. V takovém případě bude automaticky zneaktivněno pole Tagované PDF.

Export do formátu PDF/UA Export do formátu PDF/UA

Bližší podrobnosti k oběma implementacím najdete v blogu Tomaže Vajngerla.

Byla opravena chyba v hromadné korespondenci – při exportu mnoha souborů se nezobrazoval dialog o postupu.

Calc

Byly přidány nové funkce RAND. NV() and RANDBETWEEN. NV() generující náhodná čísla, která se po přepočítání nemění.

Dialogové okno Možnosti importu se nyní zobrazuje jak při vkládání víceřádkového, tak jednořádkového záznamu.

Dialogové okno Možnosti importu Dialogové okno Možnosti importu

Vkládání funkce SUM() v Calcu je nyní možné pomocí klávesové klávesové kombinace [Alt + =].

Je­‑li mezi číslem a znakem procenta mezera, je při mazání či přidávání desetinného místa mezera zachována.

Správné chování funkcí, umožňujících použití regulárních výrazů. Konkrétně funkce AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTIF, COUNTIFS, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, SEARCH, SUMIF, SUMIFS a VLOOKUP ve výchozím nastavení nerozlišují velká a malá písmena, citlivost na velikost písmen lze změnit zadáním „(?-i)“ ve výrazu.

Při použití funkce TEXT() je nyní možné, aby druhý druhý argument byl prázdný.

Funkce OFFSET() má nyní nepovinný čtvrtý parametr, pátý musý být větší než 0.

Přidána podpora pro poloprůhledné písmo.

Zlepšení výkonu

  • Soubory Calcu s mnoha vloženými obrázky se nyní otevírají rychleji.

  • Rovněž byla zlepšena rychlost vyhledávání v rozbalovacím okně automatického filtru. I rychlost celého automatického filtru byla zvýšena.

  • Byla zkrácena doba při rušení akce smazání listu sešitu (příspěvek českého vývojáře Luboše Luňáka z Collabory).

Impress & Draw

Byla opravena pozice dolního indexu z 33 % na správných 8 %.

I v těchto modulech je možno použít poloprůhledné písmo.

Prezentační konzole získala modernější vzhled. Bližší informace v tomto blogu.

Prezentační konzole Prezentační konzole

Formát většiny šablon byl upraven z 4: 3 na 16: 9.

Byla implementována podpora stylů do některých šablon. To se velice hodí při kopírování objektů z jedné šablony do druhé. Jak to funguje, můžete vidět v tomto videu.

Přejmenování stránky či snímku se nyní realizuje prostřednictvím dialogového okna.

Bylo zapracováno na zlepšení výkonu:

  • Otevírání některých souborů ve formátu PPT je rychlejší.

  • Vstup do editačního režimu tabulky je rychlejší.

  • Byla urychlena editace animovaného seznamu ve snímku.

Byla přidána BPMN šablona pro Draw.

Math

V Math byla rozšířena paleta barev, kterými lze obarvit text. Nově však pomocí atributu rgb mohou uživatelé namixovat libovolnou barvu.

Obarvený text v Math Obarvený text v Math

Byl také přidán symbol Laplacovy transformace.

Databáze

Podpisy maker jsou nyní vyhodnocovány již při otevření dokumentu.

Basic

Pro typy čísel se používá národní konvence oddělovačů desetinných míst a tisíců.

Funkce Nahradit nově nahrazuje non-ASCII znaky bez citlivosti na velikost.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar student
Odpovědět
Novinky v LibreOffice 7.0: Programové moduly
20. 08. 2020, 13:35:37
Hmm.
V Base žiadne novinky?.. čo sa týka LO 7.
user avatar ja
Odpovědět
Re:Novinky v LibreOffice 7.0: Programové moduly
20. 08. 2020, 15:25:14
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/7.0/cs#Base
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Novinky v LibreOffice 7.0: Programové moduly
21. 08. 2020, 21:57:01
OK, Base a Basic mají také drobná (ne úplně dramatická) vylepšení, doplním do článku.
user avatar ja
Odpovědět
Re:Re:Novinky v LibreOffice 7.0: Programové moduly
24. 08. 2020, 08:13:00
A co novinky v online verzi?
user avatar Z
Odpovědět
Re:Re:Re:Novinky v LibreOffice 7.0: Programové moduly
27. 08. 2020, 18:30:45
Bohužel tentokrát nejsou v release notes https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/7.0/cs uvedeny, ale vzhledem k tomu, že 99% kódu do Online dělá Collabora jsou nějaké novinky uvedeny na jejich stránce https://www.collaboraoffice.com/news/
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Novinky v LibreOffice 7.0: Programové moduly
27. 08. 2020, 20:45:55
Dík, Zdeňku, kouknu na to a zkusím z toho něco vypotit.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz