Definovanie slovenských reťazcov pre vkladanie nezalomiteľných medzier

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Definovanie slovenských reťazcov pre vkladanie nezalomiteľných medzier

Definovanie slovenských reťazcov pre vkladanie nezalomiteľných medzier

 |  >

Výber adresára pre export alebo import profilov Oznam o ukončení exportu profilov Oznam o ukončení importu profilov Pracovné okno „Formátovanie dokumentov“ Definovanie slovenských reťazcov pre vkladanie nezalomiteľných medzier Nastavenie ďalšieho jazyka pre definíciu reťazcov Definovanie merných jednotiek Pracovné okno pre definovanie zliatkov Zobrazený počet prevedených zámien Panel priebehu spracovania

Album: JP typografie

 
 
woo jaw demo hz