Dokument po oprave typografických chýb (profil „Dvojznakove“, nastavená zámena za Word Joiner, pri číslach NBSP)

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Dokument po oprave typografických chýb (profil „Dvojznakove“, nastavená zámena za Word Joiner, pri číslach NBSP)

Dokument po oprave typografických chýb (profil „Dvojznakove“, nastavená zámena za Word Joiner, pri číslach NBSP)

 |  >

Pracovné okno pre nastavenie rozostupu a šírky znakov Pracovné okno pre nastavenie odsekov Pracovné okno pre zámeny medzier a spojovníkov Informácia o ukončení prevádzaných výmien Informácia o tom, že sa na konci riadkov nenašli ďalšie jednoznakové predložky a spojky Panel nástrojov „JP Formátovanie medzier“ Panel nástrojov „JP Typografické spojovníky“ Panel nástrojov „Nezalomiteľné medzery ON/OFF Line“ Dokument pred opravou typografických chýb (niektoré z nich sú vyznačené) Dokument po oprave typografických chýb (profil „Dvojznakove“, nastavená zámena za Word Joiner, pri číslach NBSP)

Album: JP typografie

GFI
IT Systems - předplatné
 
 
woo jaw demo hz