Náhľad na automaticky očíslované listy (dvojstrany)

všechny formáty | spustit slideshow

předchozí  |  >

Náhľad na automaticky očíslované listy (dvojstrany)

Náhľad na automaticky očíslované listy (dvojstrany)

předchozí  |  >

Náhľad na automaticky očíslované listy (dvojstrany) Vložená premenná Strana v rámci Nastavenie zarovnávania textu v rámci Definícia premennej „Strana“ Nastavenie ukotvenia a presného umiestnenia rámca na strane Zrušenie okrajov rámca Nastavenie 3 cm okraja záhlavia

Album: Ako špecificky číslovať listy dokumentu?

LinuxEXPRES (news 300px)
 
 
woo jaw demo hz