Okno Relace pro vytvoření vazby bez přetahování pole myší

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Okno Relace pro vytvoření vazby bez přetahování pole myší

Okno Relace pro vytvoření vazby bez přetahování pole myší

 |  >

Výběr datového typu Nastavení primárního klíče tabulky Vyplněné okno Návrh tabulky Schéma tabulek s primárními klíči, cizím klíčem a vazbou Okno Relace pro vytvoření vazby bez přetahování pole myší Okno Návrh relace – Tvoříme vazby v databázi Počáteční verze databáze, znázorněná v ER diagramu ER diagram vylepšeného konceptuálního modelu podle požadavků Možný diagram případů užití ER diagram jednodušší verze databáze Knihovna

Album: Base

LinuxEXPRES (news 300px)
 
 
woo jaw demo hz