Po rozbalení roletky Select an Operation si můžete zvolit funkci, kterou chcete na matici, případně matice použít.

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Po rozbalení roletky Select an Operation si můžete zvolit funkci, kterou chcete na matici, případně matice použít.

Po rozbalení roletky Select an Operation si můžete zvolit funkci, kterou chcete na matici, případně matice použít.

 |  >

Ikona pluginu Matrix Manipulator Úvodní dialog pluginu Matrix Manipulator Po rozbalení roletky Select an Operation si můžete zvolit funkci, kterou chcete na matici, případně matice použít. Výpočet determinantu je snadný Transponování je velice jednoduchá operace, ale přesto se může někdy hodit. Bohužel výslednou matici nelze pak již dále použít. Vzorec Inverze matice o dimenzi 2 Matice složená z jedniček transponuje samu sebe Zřejmě zjistíte, že jen málokterá matice je symetrická Skalární součin matice s číslem je opět jednoduchou operací, ale uplatnění najde

Album: MatrixManipulator

IT Systems - předplatné
 
 
woo jaw demo hz