Náhľad vzorového dokumentu pred úpravou

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Náhľad vzorového dokumentu pred úpravou

Náhľad vzorového dokumentu pred úpravou

 |  >

Možnosti OpenOffice.org Calc | Tlač Tlačidlo tlač Súbor  | Tlač... Tlačidlo Náhľad strany Náhľad vzorového dokumentu pred úpravou Zrušenie hlavičky Zrušenie päty Výber Formát strany v režime Náhľad strany Hlavička (štýl strany : Východzie) Náhľad strany s vyplnenými údajmi v hlavičke a päte

Album: Tlač listov v Calc

Sefira
 
 
woo jaw demo hz