Nastavení zaokrouhlování hodnoty v buňce

všechny formáty | spustit slideshow

předchozí  |  >

Nastavení zaokrouhlování hodnoty v buňce

Nastavení zaokrouhlování hodnoty v buňce

předchozí  |  >

Nastavení zaokrouhlování hodnoty v buňce Příprava dat pro jeden předmět a rovné známky Průměr známek z jednoho předmětu Nastavení podmíněného formátování Podmíněné formátování a vzorec pro výpočet průměru Příprava na tabulku pro evidenci docházky Procentuálně vyjádřená docházka Nastavení podmíněného formátování Příprava na tabulku pro celkové známkování Výsledná tabulka celkového přehledu známek celé třídy

Album: Calc - známkování ve škole

Flowmon Friday 2019
LinuxEXPRES (news 300px)
 
 
woo jaw demo hz