Určenie základného bodu na karte Umiestnenie a veľkosť

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Určenie základného bodu na karte Umiestnenie a veľkosť

Určenie základného bodu na karte Umiestnenie a veľkosť

 |  >

Zarovnanie lichobežníka s obdĺžnikom Zarovnané objekty Výsledok po odčítaní tvarov Kontextová ponuka pre zarovnanie objektov Určenie základného bodu na karte Umiestnenie a veľkosť Výkres bez kótovania Zmena parametrov kótovacej čiary Štýly a formátovanie – Kótovacia čiara A tu je okótovaný výsledok Rámec karta Okraje

Album: OpenOffice.org vo výrobnej firme

IT Systems - předplatné
 
 
woo jaw demo hz