LibreOffice je tady (2) – Calc, Draw, Impres a návod na instalaci

LO.png Světlo světa spatří program LibreOffice 4, který v několika ohledech představuje výrazný pokrok kupředu.  V tomto díle si představíme Calc, Impress, Draw, návod a rady na instalaci a následně bezproblémové fungování. (Aktualizováno 18.2.2013.)  

V prvním díle byly probrány obecné vlastnosti a modul Writer.

Calc

V případě Calcu došlo k implementaci některých nových funkcí, k vylepšení podmíněného formátování nebo ke zlepšení podpory formátu open XML.

 • Vzorce se zobrazují tak, jak byly uloženy. To znamená, že se jejich hodnota nepřepočítává. To vede k rychlejšímu otevření souboru a navíc, pokud byl soubor upraven jiným uživatelem, budou uchovány hodnoty, které byly vypočítány na daném počítači. Tím se eliminuje riziko odlišné interpretace dat v souboru otevřeném na jiném počítači s jinou hardwarovou výbavou.
  Tato funkce je však volitelná. Uživatelé si ji můžou aktivovat v okně Možnosti, konkrétně v sekci LibreOffice Calc | Vzorce. Zde si mohou určit, zda se vzorce přepočítají, nepřepočítají, nebo bude uživatel dotázán na jejich přepočet.
 • Okno automatického filtru získalo další položky – nyní je možné s jeho pomocí řadit záznamy vzestupně a sestupně. Jak vidno, celé okno prošlo určitou změnou a zkulturněním.

S pomocí automatického filtru lze jednotlivé sloupce řadit S pomocí automatického filtru lze jednotlivé sloupce řadit

 • Nyní je konečně možné ukládat samostatné grafy jako obrázky prostřednictvím kontextové nabídky.
 • Uchovává se nastavení dialogových oken Text do sloupců a Import textu.
 • Bylo vylepšeno vykreslování diagramů a jejich export do PDF.
 • Při exportu souboru do formátu *.xlsx se exportují i barevné pruhy a datové řady (jedna z možností formátování dat podmíněným formátováním).
 • Byl vylepšen dialog podmíněného formátování: Přibyly podmínky a sada ikon (podobně jako v Excelu).

Podmíněné formátování nyní umožňuje splnění podmínky vyjádřit i sadou ikon Podmíněné formátování nyní umožňuje splnění podmínky vyjádřit i sadou ikon

 • Kontingenční tabulky nyní podporují několikanásobné výběry v polích stránky.
 • Byly zahájeny práce na importním filtru používaném v programu Gnumeric.
 • Byly přidány funkce XOR, AVERAGEIF, SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, IFERROR a IFNA:
  XOR… vrátí TRUE, pokud je výsledkem vyhodnocení lichého počtu parametrů TRUE.
  AVERAGEIF… vypočte aritmetický průměr všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce. SUMIFS… sečte buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.
  AVERAGEIFS… vypočte aritmetický průměr všech buněk v oblasti, pro něž je splněno více podmínek ve více oblastech.
  COUNTIFS… zjistí počet buněk, pro něž je splněno více podmínek ve více oblastech.
  IFERRROR… vypočítá zadanou hodnotu, jestliže je ve vyhodnocení vzorce chyba, jinak vrací výsledek vzorce.
  IFNA… vrací zadanou hodnotu, jestliže vzorec vrátí chybovou hodnotu #N/A, jinak vrací výsledek vzorce.
 • Byla zpět implementována funkce RAND, tentokrát s lepším algoritmem generování náhodných čísel.
 • Do Calcu lze nyní importovat jakýkoliv XML zdroj. Přístup je prostřednictvím nabídky Data | XML zdroj. Podrobnosti na wiki.
 • V současné verzi je možné ukládat soubory Calcu o velikosti až 4 GB.

Draw a Impress

Draw a Impress neprodělaly výrazné změny, ale základním vylepšením je kvalitnější vykreslování obrázků a podpora pro jejich komprimaci (týká se i Calcu).

 • Náhledy stránek se zobrazují se zvýšenou kvalitou.
 • Byla přidána možnost ořezu grafiky. To neznamená, že je doplněk CropOO zbytečností, protože tato možnost je pouze v Impressu a Draw, nikoliv např. ve Writeru.

Obrázky lze nyní možno interaktivně ořezávat přímo v kresbě Obrázky lze nyní možno interaktivně ořezávat přímo v kresbě

 • Pomocí kontextové nabídky lze zaměnit jeden obrázek za jiný (nabídka Zaměnit obrázek).
 • Do možností formátování čar byla přidána možnost vytvářet zakulacené rohy.

Čáry nyní mohou být i se zakulacenými rohy Čáry nyní mohou být i se zakulacenými rohy

Impress

 • Při přepínání mezi jednotlivými záložkami (pohledy) si Panel snímku uchovává stav.
 • Přehrávání videí v režimu náhledu je rychlejší.
 • Pokud uživatelé Linuxu do prezentace vloží video, zobrazuje se jeho náhled. Ne tedy černé okno s otazníkem.
 • Prezentační konzole obsahuje podporu pro RTL (hebrejské písmo).

Znaky hebrejské abecedy jsou nyní k dispozici i v prezentační konzoli (převzato z webu TDF) Znaky hebrejské abecedy jsou nyní k dispozici i v prezentační konzoli (převzato z webu TDF)

 • Uživatelé telefonů s Androidem uvítají možnost dálkového ovládání (náhledy na stránce wiki).

V testovací verzi však zcela chybí ovládací prvek v náhledu stránek v Panelu snímku. Předpokládáme, že ve finální verzi tam opět bude.

Pokud Impress intenzivně používáte, je výhodnější zůstat u starší verze LibreOffice. Podle ohlasů uživatelů jsou ve verzi 4 v tomto modulu chyby.

Draw

 • Nástrojový panel Kruhy a ovály, který byl dosud pouze v Impressu, je nyní i v Draw.

Base

 • Byl vytvořen databázový ovladač pro připojení k Adresáři kontaktů Thunderbirdu. Tato funkcionalita je k dispozici uživatelům Linuxu.

Filtry

O vylepšených exportních a importních filtrech se zmiňujeme v částech věnovaných jednotlivým modulům, nicméně LibreOffice přináší ještě další vylepšení:

 • LibreOffice má nyní importní filtr pro dokumenty z programu Microsoft Publisher. Dosud bylo možné tyto soubory importovat pouze s pomocí doplňku (značně nespolehlivě). Nyní je kompatibilita daleko lepší.
 • Import souborů ve formátu *.vsd by měl být nyní úplně bezproblémový. LibreOffice podporuje všechny verze tohoto formátu.

Pokyny pro uživatele – jak na instalaci

V minulosti

V dřívějších dobách byl pro mnohé uživatele přechod z jedné řady programu OpenOffice.org na jinou poměrně komplikovaný (například z verze 2.x na 3.x). V raných verzích LibreOffice byl podobný problém při přechodu z OpenOffice.org na LibreOffice. Problematické bylo kupříkladu chování pracovního prostředí a práce s doplňky, pokud se při instalaci nové verze (a po ní) zachoval uživatelský adresář s nastavením. Bohužel se zdá, že ani tato řada nebude výjimkou.

Zálohovat, zálohovat...

Každopádně před instalací programu byste si měli zálohovat uživatelský adresář. Po instalaci byste měli vyzkoušet, zda se vám daří aktualizovat vaše doplňky – aktualizace se stáhnou, ale možná se nenainstalují. Také nabídkové pruhy nemusejí odpovídat nové verzi – to je však možné spravit prostřednictvím okna Přizpůsobit (nabídka Nástroje | Přizpůsobit). Poměrně bolestivou ztrátou například může být absence nabídky Soubor | Šablony.

Ve vývojových a testovacích verzích nešly některé doplňky aktualizovat jinak než odinstalací starých verzí a instalací nových. Dokonce bylo třeba použít starší verzi LibreOffice, v ní všechny doplňky odinstalovat a pak je znovu nainstalovat v nové verzi. Předpokládáme, že v ostré verzi již nebude s tímto problém.

Určitý problém byl také se stabilitou při použití stávajících uživatelských adresářů. Naprosto markantní to bylo v případě Writeru. Pokud byl nějaký dokument otevřený a z nabídky Soubor | Nový uživatel otevřel jiný modul LibreOffice, došlo k pádu celého programu.

Nejjistější instalace

Nejjistější je použít na novou verzi LibreOffice čistý uživatelský adresář a prostředí programu si nakonfigurovat znovu. Připravte si také aktuální verze vašich doplňků. Abyste zachránili alespoň něco, ještě před zálohováním vašeho uživatelského profilu si vyexportujte z jednotlivých modulů klávesové zkratky – z nabídky  Nástroje | Přizpůsobit, karta  Klávesnice. V novém profilu pak ve stejném okně zkratky importujte. 

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Komentáře

user avatar student
Odpovědět
LibreOffice je tady (2) – Calc, Draw, Impres a návod na instalaci
12. 02. 2013, 15:35:02
ja som nemal problém s kompatibilitou po inštalácii... zatiaľ.
Ešte musím vyskúšať funkčnosť doplnkov.
Ponechal som aj LO 3.5
OpenSuse12.2
user avatar Albi
Odpovědět
LibreOffice je tady (2) – Calc, Draw, Impres a návod na instalaci
12. 02. 2013, 23:51:58
Dobrý den,

nová verze 4.0 se mi líbí, je rychlejší, tak jsem se na ni těšil. Bohužel mě hodně zklamala interpretace Vlastní animace v Impressu.

Ve verzi 3.6 a nižších mi v prezentacích fungovala vlastní animace (Zobrazit) dobře (když jsem zmáčkl klávesu, najela další položka textu). Bohužel ve verzi 4.0 ve stejných souborech došlo k špatné funkci (po zmáčknutí klávesy se text nezobrazuje po odstavcích, ale někdy po řádcích, jinak zase nefunguje, tj. že se zobrazuje bez zmáčknutí klávesy). Když jsem nainstaloval zpátky verzi 3.6 (3.5), tak to funguje normálně, jak má, tedy bez problémů.

Máte někdo podobné zkušenosti, případně nevíte prosím, jak to vyřešit? Děje se to ve verzi 4.0 jak pro Windows, tak pro Linux (deb).

Děkuju za případné komentáře a rady.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice je tady (2) – Calc, Draw, Impres a návod na instalaci
13. 02. 2013, 21:34:10
Nemůžu si pomoct, ale mně to funguje OK. Je tedy pravda, že první položku textu (odstavec) musím mít aktivní po kliknutí, jinak je ten náhled špatný.
Nicméně já nikdy nepoužívám náhled přes tlačítko Přehrát. Vždycky kontroluju přímo přes spuštění prezentace na daném snímku.

Spíš mě drtí, že pokud takovým akcím definujete zvuk při animaci, tak ten v Linuxu není slyšet. A ve windows je to OK.
user avatar Albi
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice je tady (2) – Calc, Draw, Impres a návod na instalaci
15. 02. 2013, 23:09:43
Taky si to zkouším přímo v prezentaci, nikoliv přes náhled. Nemůžu si pomoct, ale mně to nefunguje dobře. V Impressu 3.6 jsem vytvořil na stránce odrážky a k nim přidal vlastní animaci. Potom jsem ten soubor otevřel v Impressu 4.0 a vlastní animace fungovala špatně. Když je odrážka víceřádková, tak se to zobrazuje jen po řádcích, ne po odstavcích (odrážkách). I když to vytvořím v Impressu 4.0, tak i přímo v něm to špatně funguje.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:LibreOffice je tady (2) – Calc, Draw, Impres a návod na instalaci
16. 02. 2013, 11:05:05
No je to tak, bohužel. To je teda malér :-(( a zmizela ovládačí tlačítka z náhledů snímku v panelu snímků.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
průšvih
16. 02. 2013, 15:17:06
Je mi líto, ale vypadá to, že verze 4.0 se příliš nepovedla. Těch problémů je tam vícero. A Impress je nepoužitelný.
Do vyřešení problémů a vydání aktualizace důrazně doporučuji setrvat u verze 3.6. Anebo používat Apache OpenOffice.

Každopádně tohle je šílená ostuda a vzbuzuje to dojem, že LO v testovacích verzích nikdo netestoval. Ale OpenOffice.org v testovacích a beta verzích býval celkem v pořádku, jen s drobnými chybami, které byly povětšinou do vydání ostré verze odstraněny.

Bohužel to vrhá špatné světlo na celý projekt OpenOffice.org a jeho klony. Každopádně produkt typu LibreOffice 4.0 nechci.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
LO 4.1
25. 02. 2013, 23:51:31
K dispozici je oprava, LibreOffice 4.1 RC1. Bohužel ani ta neřeší klíčové průšvihy v Impressu. Ani tuto verzi nedoporučuji používat, zůstaňte u starší verze 3.6.4 či jiné, s níž nemáte problémy.

Ideální rovněž je zůstat u OpenOffice, pokud nepotřebujete funkcionalitu, která je v LibreOffice. Bohužel LO zůstává stále testovacím programem, "bleeding edge". (I když já s LO obecně problém nemám, pouze s nejnovější verzí.)
user avatar Petr Valach
Odpovědět
UPDATE
29. 03. 2013, 23:44:54
V tuto chvíli je na webu libreoffice.org k dispozici verze LO 4.0.1 (ne tedy 4.1, jak jsem chybně uvedl). Jak ve verzi pro Windows, tak ve verzi pro Linux jsem nezaznamenal závažnější problémy (ano, není slyšet zvuk v Linuxu při přehrávání efektů - reportováno). http://www.libreoffice.org/download

Zároveň je k dispozici testovací verze 4.0.2 (http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/). Ta už byla dokonce přidána do repozitáře Ubuntu, ale konkrétně mně se upgrade sice povedl, ale například nešly vůbec vkládat v Impressu animace atd. Jde o Release Candidate, takže buďte obezřetní, protože v této fázi vývoje je instalátor v takové konfiguraci, že přepíše stávající instalaci LO.
user avatar strepon
Odpovědět
RTL
7. 04. 2013, 10:55:43
Jedna technická: RTL neznamená jen hebrejštinu, ale obecně jazyky psané zprava doleva. Třeba právě na tom převzatém obrázku se nejedná o hebrejštinu, ale arabštinu.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:RTL
7. 04. 2013, 14:34:13
Je to tak, díky, docela by to stálo za opravu, i když - naštěstí - českých uživatelů se to zas tolik nedotkne :-)
user avatar Albi
Odpovědět
LibreOffice je tady (2) – Calc, Draw, Impres a návod na instalaci
9. 04. 2013, 22:51:23
Tak vyšla verze 4.0.2 - nainstaloval jsem si její linuxovou (DEB) verzi a vypadá to nadějně - prezentace a funkce vlastní animace funguje zdá se dobře, zatím jsem nenarazil na problém s prezentací. Že by to už stálo za používání? :)

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz