OpenOffice.org podrobná uživatelská příručka - recenze

Jiří Lapáček, autor knihy, stál u zrodu firmy Software602 a vytvořil dokumentaci ke všem jejím produktům. Jeho publikace vynikají živým stylem a srozumitelností pro začínajícího uživatele. Není tomu jinak ani u této publikace, která mě mile překvapila (upozorňuji, že to se nestává často).  

Členění knihy

Kniha je rozčleněna do šesti kapitol, které se postupně zabývají každou částí kancelářského balíku OpenOffice.org: Writer, Calc, Impress a Draw. Pátá kapitola obsahuje stručný popis (14 stran) jak na obrázky a další objekty. Poslední, šestá kapitola, se jmenuje "Vyšší škola práce s dokumenty". Pojďme se podívat na jednotlivé části trochu podrobněji.

Úvod knihy

Úvod knihy není nikterak rozsáhlý (7 stran) a z větší části popisuje instalaci OpenOffice.org. Je zde vysvětlena jednouživatelská i víceuživatelská instalace a zároveň se dozvíme, jak OpenOffice.org spustit.

Textový editor Writer a práce s textem

Kapitola sama o sobě obsahuje nepřeberné množství (135 stran) zajímavých informací, které pomohou jak začátečníkům (rychlokurs, podrobně o nastavení písma, práce se styly), tak i zkušeným uživatelům (sekce v dokumentu, dělení slov, pole v dokumentu, hypertextové odkazy, poznámky, automatický text, synonyma, rejstříky, rámce, sledování změn).

Co musím pochválit, je autorův přístup k čtenáři. Snaží se vysvětlit vše od samého základu a neodradit tím začínající uživatele. Kapitola je velmi pěkně zpracována; obsahuje mnoho zajímavých informací.

Obrázky a další objekty v OpenOffice.org

Tato trochu kratší kapitola (15 stran) se zabývá vkládáním obrázků a jejich úpravou. Dozvíte se, jak obrázek vložit, získat skenováním a jak pracovat s galerií.

Dále se věnuje vkládání dalších typů objektů jako plovoucích rámců, OLE, zásuvných modulů, apletů či vzorců.

Vyšší škola práce s dokumenty

Po pravdě řečeno jsem od této kapitoly očekával mnohem víc. Má slibný název, že? Bohužel její rozsah čítá 15 stran. Z toho dvě třetiny jsou věnovány práci s více dokumenty (hlavní dokument, poddokumenty, rejstřík projektu) a jedna třetina je věnována práci s databázemi.

Poslední zmiňovaná oblast by si zasloužila mnohem více prostoru a praktických příkladů. V podstatě se jedná o obecné informace jak připojit OpenOffice.org k databázi bez jediné praktické ukázky. Ale abych nekřivdil, je zde ukázka jak pracovat s hromadnou korespondencí. Bohužel údaje máme v databázi a my jsme se nedozvěděli jak se k ní připojit, to zamrzí.

Tabulkový procesor Calc

Jak je z názvu kapitoly patrné, zabývá se tabulkovým procesorem Calc. Rozsah kapitoly je 75 stran a poskytuje zajímavé informace pro začínající i pokročilé uživatele.

Na začátku obsahuje stručné seznámení s Calcem. Následuje vyšší škola formátování tabulek, práce s listy sešitu a povídání o vzorcích a odkazech.

Druhá polovina se věnuje mnohem zajímavějším věcem. Jsou to například datové oblasti, filtrace dat, kontrola zadávaných dat, konsolidace dat a grafické znázornění dat neboli tvorba grafů.

Nemalá většina uživatelů ocení kratší pasáž, která se zabývá přípravou listu pro tisk. Dozvíme se zde jak nastavit záhlaví, zápatí, jak pracovat s ručním zalomením dokumentu a co to je stále zmiňovaná oblast tisku.

Program Draw

Rozsah kapitoly napovídá (28 stran), že se nejedná o tolik využíváný nástroj. Popisuje možnosti programu, ukazuje jak se kreslí základní tvary a malou část věnuje uspořádání objektů. Na závěr kapitoly se čtenář dozví jak správně vyplňovat oblasti, jak tvořit prostorové (3D) efekty, co to je písmomalba a jak pracovat se snímky.

Tento program by si dle mého názoru zasloužil mnohem více prostoru.

Prezentace v programu Impress

Stejně jako v předchozích kapitolách se nejdříve seznámíme s Impressem. Seznámení probíhá tvorbou první prezentace pomocí průvodce. Poté se naučíme tvořit animované GIFy (obrázky), nastavit prezentaci a dále něco málo o spuštění prezentace. Tady bych autorovi vytkl jeden nedostatek - neuvedl, že se dá prezentace spustit přímo z příkazového řádku bez nutnosti ručního zásahu. Jedná se o parametr -show (více parametrů lze získat spuštěním soffice -help).

Závěr kapitoly se věnuje tisku prezentací.

Příloha CD

CD neobsahuje nic nového, spíše starého.

Java/jre-1_5_0-windows-i586.exe
Linux/OOo_1.1.2_LinuxIntel_install_cs.tar.gz
Linux/OOo_1.1.2_LinuxPPC_install_cs.tar.gz
MacOS/OOo_1.1.2_MacOSX_install_cs.tar.gz
Windows/OOo_1.1.2_Win32Intel_install_cs.zip

Co k tomu dodat?

Závěr

Kniha je velmi pěkně zpracována, napsána čtivě a i přes její malé nedostatky ji doporučuji všem, kdo to myslí s prací s OpenOffice.org vážně. Dozvíte se zde velmi zajímavé informace a získáte další tácek pod hrníček.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz