OpenOffice.org podrobná uživatelská příručka - recenze

Jiří Lapáček, autor knihy, stál u zrodu firmy Software602 a vytvořil dokumentaci ke všem jejím produktům. Jeho publikace vynikají živým stylem a srozumitelností pro začínajícího uživatele. Není tomu jinak ani u této publikace, která mě mile překvapila (upozorňuji, že to se nestává často).  

Členění knihy

Kniha je rozčleněna do šesti kapitol, které se postupně zabývají každou částí kancelářského balíku OpenOffice.org: Writer, Calc, Impress a Draw. Pátá kapitola obsahuje stručný popis (14 stran) jak na obrázky a další objekty. Poslední, šestá kapitola, se jmenuje "Vyšší škola práce s dokumenty". Pojďme se podívat na jednotlivé části trochu podrobněji.

Úvod knihy

Úvod knihy není nikterak rozsáhlý (7 stran) a z větší části popisuje instalaci OpenOffice.org. Je zde vysvětlena jednouživatelská i víceuživatelská instalace a zároveň se dozvíme, jak OpenOffice.org spustit.

Textový editor Writer a práce s textem

Kapitola sama o sobě obsahuje nepřeberné množství (135 stran) zajímavých informací, které pomohou jak začátečníkům (rychlokurs, podrobně o nastavení písma, práce se styly), tak i zkušeným uživatelům (sekce v dokumentu, dělení slov, pole v dokumentu, hypertextové odkazy, poznámky, automatický text, synonyma, rejstříky, rámce, sledování změn).

Co musím pochválit, je autorův přístup k čtenáři. Snaží se vysvětlit vše od samého základu a neodradit tím začínající uživatele. Kapitola je velmi pěkně zpracována; obsahuje mnoho zajímavých informací.

Obrázky a další objekty v OpenOffice.org

Tato trochu kratší kapitola (15 stran) se zabývá vkládáním obrázků a jejich úpravou. Dozvíte se, jak obrázek vložit, získat skenováním a jak pracovat s galerií.

Dále se věnuje vkládání dalších typů objektů jako plovoucích rámců, OLE, zásuvných modulů, apletů či vzorců.

Vyšší škola práce s dokumenty

Po pravdě řečeno jsem od této kapitoly očekával mnohem víc. Má slibný název, že? Bohužel její rozsah čítá 15 stran. Z toho dvě třetiny jsou věnovány práci s více dokumenty (hlavní dokument, poddokumenty, rejstřík projektu) a jedna třetina je věnována práci s databázemi.

Poslední zmiňovaná oblast by si zasloužila mnohem více prostoru a praktických příkladů. V podstatě se jedná o obecné informace jak připojit OpenOffice.org k databázi bez jediné praktické ukázky. Ale abych nekřivdil, je zde ukázka jak pracovat s hromadnou korespondencí. Bohužel údaje máme v databázi a my jsme se nedozvěděli jak se k ní připojit, to zamrzí.

Tabulkový procesor Calc

Jak je z názvu kapitoly patrné, zabývá se tabulkovým procesorem Calc. Rozsah kapitoly je 75 stran a poskytuje zajímavé informace pro začínající i pokročilé uživatele.

Na začátku obsahuje stručné seznámení s Calcem. Následuje vyšší škola formátování tabulek, práce s listy sešitu a povídání o vzorcích a odkazech.

Druhá polovina se věnuje mnohem zajímavějším věcem. Jsou to například datové oblasti, filtrace dat, kontrola zadávaných dat, konsolidace dat a grafické znázornění dat neboli tvorba grafů.

Nemalá většina uživatelů ocení kratší pasáž, která se zabývá přípravou listu pro tisk. Dozvíme se zde jak nastavit záhlaví, zápatí, jak pracovat s ručním zalomením dokumentu a co to je stále zmiňovaná oblast tisku.

Program Draw

Rozsah kapitoly napovídá (28 stran), že se nejedná o tolik využíváný nástroj. Popisuje možnosti programu, ukazuje jak se kreslí základní tvary a malou část věnuje uspořádání objektů. Na závěr kapitoly se čtenář dozví jak správně vyplňovat oblasti, jak tvořit prostorové (3D) efekty, co to je písmomalba a jak pracovat se snímky.

Tento program by si dle mého názoru zasloužil mnohem více prostoru.

Prezentace v programu Impress

Stejně jako v předchozích kapitolách se nejdříve seznámíme s Impressem. Seznámení probíhá tvorbou první prezentace pomocí průvodce. Poté se naučíme tvořit animované GIFy (obrázky), nastavit prezentaci a dále něco málo o spuštění prezentace. Tady bych autorovi vytkl jeden nedostatek - neuvedl, že se dá prezentace spustit přímo z příkazového řádku bez nutnosti ručního zásahu. Jedná se o parametr -show (více parametrů lze získat spuštěním soffice -help).

Závěr kapitoly se věnuje tisku prezentací.

Příloha CD

CD neobsahuje nic nového, spíše starého.

Java/jre-1_5_0-windows-i586.exe
Linux/OOo_1.1.2_LinuxIntel_install_cs.tar.gz
Linux/OOo_1.1.2_LinuxPPC_install_cs.tar.gz
MacOS/OOo_1.1.2_MacOSX_install_cs.tar.gz
Windows/OOo_1.1.2_Win32Intel_install_cs.zip

Co k tomu dodat?

Závěr

Kniha je velmi pěkně zpracována, napsána čtivě a i přes její malé nedostatky ji doporučuji všem, kdo to myslí s prací s OpenOffice.org vážně. Dozvíte se zde velmi zajímavé informace a získáte další tácek pod hrníček.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 
 
 
woo jaw demo hz